Projektų valdymas

Mūsų projektų valdymo tikslas – efektyvus projektų rengimas ir įgyvendinimas bei projektų optimizavimas.

Atliekame:

  • Techninio ir darbo projektų organizavimą ir valdymą.
  • Efektyvių ir ekonomiškai naudingų sprendimų vykdymą.
  • Sąmatų kontrolę (analizę ir/ar įvertinimą).
  • Susidariusių problemų sprendimą ir valdymą.
  • Projekto biudžeto valdymą ir kontrolę.
  • Projekto įgyvendinimo ir kokybės kontrolę.
  • Galimų rizikų valdymą ir analizę.